\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vraagstukken oplossen mbv matrix

Ik heb morgen examen wiskunde over matrices en heb problemen met de volgende vraagstukken...

Zouden jullie aub me verder willen helpen vr vanavond?

(1)
Schrijf een stelsel bij het volgende probleem.
Een groothandel in meststoffen heeft 3 soorten tuinmest:
  • een eerste soort A met 5% stikstof waarvan nog 4000kg voorradig is.
  • een tweede soort B met 10% stikstof waarvan nog 1500 kg vooradig is.
  • een derde soort C met 20% stikstof waarvan 8000kg voorradig is.
Er komt een bestelling van van 1000 kg mest dat een stikstofehalte van 15% moet hebben. Men mengt daarom de 3 soorten meststof met elkaar. Omwille van de voorraad wil men van soort C tweemaal zoveel gebruiken als van sorrt A.
  • Hoeveel kg van elke soort moet men mengen?
Ik ben zover gekomen:

x = aantal kg A
y = aantal kg B
z = aantal kg C

2x = z
x + y + z = 1000
0.05x + 0.1y + 0.2z = 150

Hoe komen ze aan deze laatste vergelijking?

Anne
3de graad ASO - maandag 8 december 2003

Antwoord

De x kilo van soort A draagt 0,05x kilo stikstof bij aan het totaal, de y kilo B draagt 0,10y kilo bij en de z kilo C levert 0,20z kilo bij. Ijn totaal moet dat 15 % van 1000 kilo zijn, dus 150 kilo.

MBL
maandag 8 december 2003

©2004-2020 WisFaq