\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

De regel van drie

Kun je me eens de regel van drie zeggen?

naomi
Iets anders - zaterdag 23 februari 2002

Antwoord

Kort gezegd - in oudhollands -

"Deze regel leert om tot drie gegevene grootheden of getallen, eene vierde evenredige te vinden".

Het gaat eigenlijk om opgaven die goed met verhoudingstabellen kunt opgelost kunnen worden.

Opgaven als: 500 gram kaas kost 4,=
Wat kost 200 gram? (OF Hoeveel kaas kun je kopenvoor 7,= ?
Bij dit soort opgaven weet je altijd 3 getallen en moet je het vierde berekenen, vandaar...

Tegenwoordig worden (op school) diverse manieren gebruikt om dit aan te pakken , bijv. eerst uiterekenen hoveel 100 gram kaas kost, of hoeveel kaas je voor 1 euro kunt krijgen en dan verder kijken. Een andere mogelijke aanpak is bijv kruiselings vermenigvuldigigen in een verhoudingstabel.

Vroeger werd een standaardmethode gebruikt, die veel te maken heeft met het kruiselingsvermenigvuldigen. Je moest het juiste tweetal getallen vermenigvuldigen en delen door het derde

Voorbeeld 1
500 gram kaas kost 4,= ; Wat kost 200 gram? Vermenigvuldigen van 4 en 200 en delen door 500 geeft het goede antwoord ( in euro's)

Voorbeeld 2
Opgaven als: 500 gram kaas kost 4,=
Hoeveel kaas kun je kopen voor 7,= ?
Vermenigvuldigen van 500 en 7 en delen door 4 geeft het juiste antwoord ( in gram)

Leerlingen moesten dit soort sommen foutloos kunnen maken, zonder dat er (veel) aandacht werd besteed aan de achtergrond van de regel.

gk
maandag 25 februari 2002

©2004-2021 WisFaq