\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Het gewicht van een pakje boter

Mijn vraag is het volgende:

Het netto-gewicht van pakjes boter is normaal verdeeld met een standaarddeviatie van 3 g. Als een pakje bij controle door de keuringsdienst van waren een gewicht van minder dan 245 g blijkt te hebben krijgt de fabrikant een boete. Op welk gemiddelde m moet de fabrikant de verpakkingsmachine afstellen om het risico van een boete tot 0.25 % te beperken?

J.
Leerling mbo - zondag 21 september 2003

Antwoord

De oppervlakte onder de kromme moet 0,0025 worden dus:

F(z)=0,0025

Met een tabel of GR kan je z berekenen:

z-2,807

x=245
m=?
s=3

Invullen:

q14490img1.gif

...en daarmee kan je het gemiddelde m uitrekenen.


zondag 21 september 2003

©2004-2020 WisFaq