\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Ja/Nee vragen

Stel je hebt 10 vragen hoe groot is de kans dat je van de 10 vragen er vijf goed hebt. en wordt de kans groter op 5 juiste antwoorden als je meer vragen hebt???

Fred W
Ouder - dinsdag 27 mei 2003

Antwoord

Als je de antwoorden allemaal weet heb je er altijd 10 goed.

Aangenomen dat je geen enkel antwoord weet en dat de kans dat een antwoord ja is bij elke vraag 1/2 bedraagt is de kans op PRECIES 5 goede (10 boven 5)1/251/25=0,2461. Volgens de "wetten" van de verwachtingswaarde (bij een binomiale verdeling) zal de kans op precies 5 goed afnemen naarmate je meer vragen gaat nemen (dan 10).

Met vriendelijke groet

JaDeX


woensdag 28 mei 2003

©2004-2021 WisFaq