\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vierkleurenprobleem

Waar komt het vierkleurenprobleem vandaan, wie heeft het bedacht, en in welk jaartal?

nina
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 18 mei 2003

Antwoord

CITAAT:

"Aangezien de geschiedenis aanvangt met geschreven documenten, begint de geschiedenis van het vierkleurenprobleem in 1878. In dat jaar vraagt Cayley in een artikel, aangeboden aan de London Mathematical Society, een bewijs voor de vierkleurenhypothese:

iedere landkaart kan met vier kleuren gekleurd worden en wel zó dat elk tweetal aan elkaar grenzende landen daarbij verschillende kleuren krijgt.

De mondelinge overlevering schrijft de formulering van de vierkleurenstelling toe aan professor DeMorgan, die haar in 1852 had geleerd van (jawel) zijn student Frederick Guthrie, die op zijn beurt weer pronkte met de wijsheid van zijn broer Francis Guthrie."

Zie BRON: Caleidoscoop van de Wiskunde (PDF)


zondag 18 mei 2003

©2001-2021 WisFaq