\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Statistisch onderbouwen onderzoek

Ik heb samen met een klasgenoot voor school een onderzoek gedaan. Dit rappport moet nog wel onderbouwd worden. We hebben geen getallen van de standaarddeviatie e.d. De enige gegevens die we hebben is dat we 442 enquettes hebben afgenomen en de totale groep is 1956.

Dit zijn de enige gegevens, is zo iets te onderbouwen ??
Als we 1956 mensen zouden hebben gehad is dit 100% maar de helft is natuurlijk niet 50% betrouwbaarheid.

BEDANKT
hans aarts

Hans A
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 6 mei 2003

Antwoord

Wat is je populatie, zijn dat alle leerlingen van een school of zo........... en zijn dat er in het totaal dan 1956 (waarvan er 442 geantwoord hebben)?
Welke vragen (over het gedrag van mensen, dus geen naw gegevens) stel je in je enquete, en welke antwoorden kunnen de ondervraagden daarbij geven. Kun je daar niet eens een stuk of 6 voorbeelden van geven.
Deze twee vragen zijn belangrijk om je op een goede manier verder te helpen.

Puur interesse: hoe ga je deze enquetes straks verwerken (excel?) en welke analyses denk je te gaan toepassen ?

Met vriendelijke groet

JaDeX


woensdag 7 mei 2003

 Re: Statistisch onderbouwen onderzoek 

©2004-2020 WisFaq