Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Afstand van een punt tot een rechte

hoe kan je de afstand van een punt tot een rechte bijvoorbeeld: bepaal de afstand van het punt P(1,-2) en het punt K(0,0) tot de rechte a: y=-2x+5

Lukas
2de graad ASO - zondag 4 juni 2023

Antwoord

Neem de lijn door je punt ($P$ of $K$ dus) en bepaal het snijpunt $X$ met de lijn $a$.
De afstand van je punt tot de bijbehorende $X$ is gelijk aan de afstand van je punt tot de lijn $a$.

q97766img1.gif

kphart
maandag 5 juni 2023

©2001-2024 WisFaq