Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Berekening helling in cosinus-functie

De functie luidt als volgt: N = 1,5 cos(2/3$\pi$(t-0,5)) + 3,5. De vraag hierbij luidt: bereken in 2 decimalen nauwkeurig de helling van de grafiek in het snijpunt met de verticale as. Ik heb dat als volgt gedaan: dy/dx, waarbij geldt als x = 0, dan is y = 4,2499 en als x = 0,01, dan is y = 4,2769. Dus dy/dx = 0,027/0,01 = 2,7. Het antwoordenboekje geeft aan 2,72. Ik vraag me af welke denkfout ik hier maak.

Joost
Iets anders - maandag 17 april 2023

Antwoord

Zou het niet de bedoeling zijn om de afgeleide te bepalen?

WvR
maandag 17 april 2023

©2001-2024 WisFaq