Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Snijpunten van twee cirkels

hierbij de situatieschets bij mijn vraag:

Ik ben snijpunten van twee cirkels aan het berekenen. Hierbij doe ik iets fout. Ik zie alleen niet waar en wat ik daar verkeerd doe. Ik kom uit op x2 + 2630,752383x + 29082,97414 = 0 wat ik moet factoriseren, maar a.h.v. mijn tekening weet ik dat de SOM min 2630,752383x moet zijn.

Ik heb nu een aantal keren het proces doorlopen en volgens mij doe ik dat allemaal goed, maar zodra ik bij de formule uitkom waarmee ik de X-co÷rdinaten van de twee snijpunten moet gaan bepalen blijkt dat ik structureel iets verkeerd doe met de min-tekens.
Boeken en internet bieden helaas geen oplossing.

Is het mogelijk dat u mijn berekening nakijkt?

De situatieschets (X-as en Y-as met de twee cirkels) en mijn berekening zal ik toevoegen.

Alvast vriendelijk bedankt.
Emmy

Emmy M
Iets anders - vrijdag 3 februari 2023

Antwoord

Ik heb de snijpunten met behulp van Maple bepaald:

q97557img1.gif
De uitkomsten komen overeen met de jouwe.

De som van de $x$-co÷rdinaten, $x_1+x_2$, is inderdaad $-2630{,}752383$. Er geldt in het algemeen dat als $x_1$ en $x_2$ oplossingen van een tweedegraadsvergelijking zijn, die vergelijking te schrijven is als $(x-x_1)(x-x_2)=0$, ofwel $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$.
Dat klopt voor jouw vergelijking: $-(x_1+x_2)=-(-2630{,}752383)=2630{,}752383$.

kphart
vrijdag 3 februari 2023

©2001-2024 WisFaq