Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Wanneer gebruik je nCr voor een breuk?

Een honkbalspeelster heeft een slaggemiddelde van 0,3.
Bereken de kans dat zij in tien achtereenvolgende slagbeurten vijf keer slag heeft.

Saar
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 8 januari 2023

Antwoord

Dit lijkt me een typisch voorbeeld van een binomiaalverdeling met:

Gegeven:
X:aantal slag
p=0,3
n=10

Gevraagd:
P(X=5)

Dat geeft:

Dus P(X=5) $\approx$ 0.1029

Helpt dat?

Naschrift
Met de rekenmachine:

$
P(X = 5) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
5 \\
\end{array}} \right) \cdot 0,3^5 \cdot 0,7^5
$...en daar gebruik je dan nCr bij...

WvR
zondag 8 januari 2023

©2001-2024 WisFaq