Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Oppervlakte in één keer

Ik vroeg me af waarom kun je niet in een keer dit doen:

$
\eqalign{\int\limits_0^8 {\frac{8}
{{x^2 }}\,} dx}
$

Om de oppervlakte van $V_1$ + $V_2$ te berekenen

Tim
Student Hoger Onderwijs België - dinsdag 14 december 2021

Antwoord

De integraal geeft de oppervlakte onder de grafiek. Bij $V_1$ is dat echter niet de oppervlakte onder de grafiek. Er zit nog een heel stuk boven en dat zou je dan meerekenen dus dat kan niet goed zijn...

WvR
dinsdag 14 december 2021

 Re: Oppervlakte in één keer 

©2001-2024 WisFaq