Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Rekenen met wortels

Wat is de vierkantswortel van $\eqalign{\frac{2}{3}}$?

henri
1ste graad ASO-TSO-BSO - zaterdag 19 juni 2021

Antwoord

Dat gaat zo:

$
\eqalign{\sqrt {\frac{2}
{3}} = \frac{{\sqrt 2 }}
{{\sqrt 3 }} = \frac{{\sqrt 2 }}
{{\sqrt 3 }} \cdot \frac{{\sqrt 3 }}
{{\sqrt 3 }} = \frac{{\sqrt 6 }}
{3} = \frac{1}
{3}\sqrt 6}
$

Helpt dat?

WvR
zaterdag 19 juni 2021

©2001-2023 WisFaq