Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Vraag uit wiskundeleraar

Negatieve nulpunt bij f(x)=x2-$\frac{1}{x}$-1

Rita
Ouder - woensdag 17 juli 2019

Antwoord

Niet...$
\eqalign{
& x^2 - \frac{1}
{x} - 1 = 0 \cr
& x^3 - 1 - x = 0 \cr
& x^3 - x - 1 = 0 \cr}
$

Formule van Cardano?

WvR
woensdag 17 juli 2019

©2001-2023 WisFaq