\require{AMSmath}


Printen

Afgeleide met onbekende

Gegeven is de parabool p $\to$ y= ax2+bx+c

Hoe toon ik aan dat de rechte AB, met A(m, f(m)) en B(n, f(n)), evenwijdig is met de raaklijn t in het punt C((m+n)/2, f((m+n)/2)) van p.

Nisrin
3de graad ASO - dinsdag 28 mei 2019

Antwoord

Je kunt ook zoeken in WisFaq.Lukt het dan?

WvR
dinsdag 28 mei 2019


©2004-2020 WisFaq