Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Drie keer kop en drie keer staart

Als je zes keer gooit met een munt, wat is de kans dat je 3 keer kop en 3 keer staart gooit?

dhir
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 20 september 2017

Antwoord

Dit lijkt me een voorbeeld van de binomiale verdeling. Hierbij is $p=\frac{1}{2}$, $n=6$ en $p=3$. Dat geeft:

$
\eqalign{P(X = 3) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
6 \\
3 \\
\end{array}} \right)\left( {\frac{1}{2}} \right)^3 \left( {\frac{1}{2}} \right)^3 = \frac{5}{{16}}}
$

Opgelost?

WvR
woensdag 20 september 2017

©2001-2023 WisFaq