Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Telefoonnummer

Beste Wisfaq,

Archibald heeft het laatste cijfer van het telefoonnummer van zijn vriend Zenobe vergeten en probeert door lukraak het laatste cijfer te kiezen en dan op te bellen het nummer terug te vinden.
  1. Bepaal de kans dat Archibald drie maal moet opbellen om zijn vriend aan de lijn te krijgen.
  2. Hoe wijzigt zich deze kans als Archibald weet dat het laatste cijfer even is? Dit alles in de onderstelling dat Zenobe thuis is.
  3. Wat worden al deze kansen indien Zenobe slechts 50% van zijn tijd thuis doorbrengt?
Hoe begin ik hier het beste aan?

Groeten

ella
Student Hoger Onderwijs Belgi - zondag 28 mei 2017

Antwoord

Het is handig je het probleem voor te stellen. Je hebt alle cijfers ingetoetst en je bent nu toe aan het laatste cijfer.
  1. Voor het laatste cijfer van het telefoonnummer heb je keus uit 10 cijfers: 0 t/m 9. En van die cijfer is goed, de rest niet. Drie maal bellen betekent 1e keer fout, 2e keer fout en dan de 3e keer goed. Dat is dan zonder terugleggen. Je gaat niet een cijfer dat niet werkt nog een keer gebruiken. Lukt het dan?
  2. Er zijn nu 5 cijfers om uit te kiezen waarbij er ook n de juiste is. Op dezelfde manier als bij 1., zonder terugleggen.
  3. Als die Zenobe maar de helft van de tijd thuis is wat zou er dan met de kansen gebeuren van 1. en 2.? Stel je voor dat je een munt zou gooien en bij munt is ie thuis en bij kop niet... zoiets? Lukt dat?
Zie ook

WvR
maandag 29 mei 2017

©2001-2023 WisFaq