Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 14423 

Re: Over termen en factoren

Wat zijn termen en factoren?

ceyhun
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - donderdag 15 oktober 2015

Antwoord

Wat zijn termen?
Als je getallen (of uitdrukkingen) optelt dan noem je die getallen (of uitdrukking) termen. Een som bestaat dus uit twee of meerdere termen.

We spreken ook wel een een tweeterm of drieterm. Zo is $2x+2$ een voorbeeld van een tweeterm en $x^{2}-4x+2$ een voorbeeld van een drieterm.

Wat zijn factoren?
Als je twee of meerdere getallen (of uitdrukkingen) vermenigvuldigt dan noem je die getallen (of uitdrukkingen) factoren. De uitkomst van een vermenigvuldiging noem je een product en zo'n product bestaat uit twee of meerdere factoren.

WvR
donderdag 15 oktober 2015

©2001-2024 WisFaq