Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Rekenen met procenten

Hey ik had een vraag over procenten. Nu snap ik wel hoe je van een getal het percentage kan berekenen of hoe je een getal met een bepaald procent kan laten stijgen of dalen. Maar nu heb ik een vraag waar ze naar het originele getal vragen. De vraag gaat als volgt:
Een getal is met 45 procent gestegen en nu is het 675. Wat was het begingetal?
Weet iemand hoe dit moet?

Mariek
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 25 mei 2015

Antwoord

Bij berekeningen met procenten is het handig te rekenen met groeifactoren. Op rekenen met procenten en groeifactoren staat daar uitgebreide uitleg over.

In dit geval is de groeifactor gelijk aan 1,45. Kennelijk heeft iemand het oude bedrag (oud) vermenigvuldigd om 675 te maken:

oud × 1,45 = 675

Om 'oud' te berekenen zou je links en rechts moeten delen door 1,45. Je krijgt dan:

oud = 465,52

...en dan ben je er. Dat is wel lastig maar als je 't eenmaal door hebt dan werkt het wel heel handig... die groeifactoren...

WvR
maandag 25 mei 2015

©2001-2024 WisFaq