Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Classificatie van vierhoeken

Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden, twee symmetrieassen en vier even lange zijden is een?

Silvio
1ste graad ASO-TSO-BSO - vrijdag 1 mei 2015

Antwoord

Misschien helpt onderstaand schema?

q75476img1.gif

Lukt dat?

WvR
vrijdag 1 mei 2015

©2001-2024 WisFaq