Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 3987 

Re: Procentuele verschil tussen twee getallen

Waarom deel je het verschil niet door 145,6 maar door 140,2?

amasja
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 8 april 2015

Antwoord

De vraag was: "Als ik het getal 140,2 neem en het getal 145,6. Hoe kan ik dan 'zo snel mogelijk' het procentuele verschil tussen deze 2 getallen uitrekenen? (op 1 decimaal achter de komma)"

Er zijn nu twee mogelijke oplossingen. Het verschil is 5,4. Je kunt dit verschil vergelijken met 140,2 maar ook met 145,6.

$
\eqalign{
& A.\,\,\frac{{5,4}}
{{140,2}} \times 100\% \approx 3,9\% \cr
& B.\,\,\frac{{5,4}}
{{145,6}} \times 100\% \approx 3,7\% \cr}
$

Zoals je ziet zijn de antwoorden niet gelijk. Het hangt er dus maar van af. Zonder verdere informatie zijn beide antwoorden goed.

Meestal gaat het bij procentuele verschillen om procentuele toe- of afnamen. In dat geval:

$
\eqalign{procentuele\,\,toename = \frac{{nieuw - oud}}
{{oud}} \times 100\%}
$

De vraag was dus eigenlijk niet erg helder geformuleerd. Helpt dat?

WvR
woensdag 8 april 2015

©2001-2024 WisFaq