Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Examenprogramma wis B1 VWO 2003

Mijn vraag gaat over omwentelingslichamen.Moet wenteling om de y-as of een andere verticale as ook behandeld worden? Dit wordt nl. niet in de methode Netwerk behandeld.

L.Scho
Docent - maandag 10 februari 2003

Antwoord

Het subdomein integraalrekening is als volgt beschreven:

CE SE Subdomein: Integraalrekening

De kandidaat kan
 1. bij daarvoor geŽigende toepassingen een bepaalde integraal opstellen.

 2. met behulp van de grafische rekenmachine of computer een Riemannsom berekenen als benadering van een integraal.

 3. de notatie
  q7405img2.gif
  herkennen en gebruiken.

 4. een integraal exact berekenen in het geval de integrand
  ††a. de gedaante f(x)†+†c, f(x†+†c), cf(x) of f(cx) heeft, waarbij f een machtsfunctie, een exponentiŽle functie, de functie sinus of de functie cosinus is.
  ††b. de som van twee of meer functies zoals bedoeld in a. is.

 5. een integraal of numerieke benadering ervan gebruiken bij de berekening van lengte, oppervlakte, inhoud, afgelegde weg, zwaartepunt, arbeid, potentiŽle energie.

 6. het ontstaan van de integraalrekening in een historische context plaatsen.
In opdracht 18 van het wiskunde B1 examen van 2002 tijdvak I wordt gevraagd naar de inhoud van een omwentelingslichaam om de y-as. In dit geval was deze inhoud echter ook met een redenering over Riemann-sommen te vinden.

Ik begrijp dat hiermee geen definitief antwoord op de vraag is gegeven. De inschatting of en zo ja hoeveel tijd er aan dit specifieke onderdeel besteed wordt, zal elke docent uiteindelijk zelf moeten maken.

wh
woensdag 12 februari 2003

©2001-2023 WisFaq