Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Winnaar volleybal

Ik heb eigenlijk twee vragen:

1.
Om de overwinnaar van een volleybalcompetitie aan te duiden, spelen de twee best gerangschikte ploegen A en B enkele extra matchen. Winnaar van de competitie wordt de ploeg die van die extra matchen twee partijen na elkaar wint of drie partijen wint Hoeveel gevallen kunnen zich voordoen?
Is het antwoord 2.1 + 3.2.1= 8

2.
Op hoeveel manieren kunnen vijf personen elk een natuurlijk getal van ten hoogste 5 in gedachten nemen?
Is dit 65=7776?

Dina V
3de graad ASO - donderdag 10 oktober 2013

Antwoord

Hallo Dina,

Ik ben het eens met jouw antwoord op vraag 2, maar niet met het antwoord op vraag 1. Een boomdiagram is bij dit soort vragen erg handig, kijk maar naar deze figuur.

q71108img1.gif

De eerste vertakking geeft de twee mogelijke winnaars aan van de eerste match. De tweede vertakking geeft de mogelijke winnnaars na de tweede match enz. Een tak eindigt wanneer een ploeg twee partijen na elkaar wint of wanneer een ploeg drie keer heeft gewonnen. Rechts zie je alle mogelijkheden.

GHvD
donderdag 10 oktober 2013

©2001-2024 WisFaq