Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Het boren van een tunnel

De boor heeft een snelheid van 50 cm/u. De tunnel wordt 250 m. Hoeveel dagen duurt het boren van de tunnel? Hoe reken je uit?

Joey
Leerling mbo - maandag 8 juli 2013

Antwoord

Snelheid in centimeter per uur is gelijk aan:

$snelheid$=$\Large\frac{afstand\,in\,cm}{tijd\,in\,uur}$

Invullen? Denk er aan om de juiste eenheden te gebruiken!

$50\,cm/uur$=$\Large\frac{25000\,cm}{t\,uur}$

De vraag is dan 'wat is $t$?'

Je moet dan 25000 delen door 50. Dat geeft 500 uur. Hoeveel dagen zitten er in 500 uur?

Nu jij weer...

WvR
maandag 8 juli 2013

©2001-2024 WisFaq