Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

De snelheid van wagens

De snelheden van wagens die op een bepaalde plaats van de autosnelweg passeren zijn normaal verdeeld. Observaties tonen dat 95 procent van de wagens daar trager rijdt dan 120 km per uur en 10 procent trager dan 90 km per uur.

Zoek het percentage van de wagens dat sneller rijdt dan 105 km per uur.

Weet niet waar beginnen.

aad
Student hbo - zondag 20 mei 2012

Antwoord

Stap 1
Maak een tekening.

q67641img1.gif

Stap 2
Bij $\Phi$(z)=0,10 hoort z=-1,282
Bij $\Phi$(z)=0,95 hoort z=1,645

Stel een stelsel van vergelijkingen op met:

$
z = \Large\frac{{x - m}}{s}
$

Als je dat stelsel oplost, dan weet je m en s...

Stap 3
Dan kan je P(X$>$105) wel berekenen, denk ik. Moet kunnen...

WvR
zondag 20 mei 2012

©2001-2023 WisFaq