Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Polonaise

We willen alle mensen ter wereld bijeen plaatsen om daarna de polonaise te kunnen dansen. Zoek een geschikte locatie (dorp, gemeente, provincie, land,…) om dit evenement te laten doorgaan als je weet dat elke persoon een stukje grond krijgt van 1 m op 1m. Je mag van de veronderstelling uitgaan dat het mogelijk is om van deze locatie één grote open vlakte te maken.

imad
1ste graad ASO-TSO-BSO - woensdag 16 november 2011

Antwoord

Hallo Imad,

Je kunt de opdracht als volgt aanpakken:
 • Zoek op hoeveel mensen op aarde wonen
 • Elk mens krijgt een stuk grond van 1m x 1m, dus 1 vierkante meter (1m2)
 • Hoeveel vierkante kilometer (km2) is dit? Zoveel km2 heb je dus nodig.
 • Zoek eens in de atlas of op internet hoeveel km2 een bepaald dorp is, of een stad, een provincie, een klein land, een groot land ....
 • Je weet nu wat je nodig hebt: is een dorpje genoeg, of heb je stad nodig, of misschien een heel land? Of nog meer ....?
Kan je hiermee vooruit?

Het is niet de bedoeling dat wij zomaar even een goed antwoord geven en dat jij dit dan als PO inlevert. Het gaat erom dat je oefent om zelf een oplossing te vinden. Op zich is het prima dat je op zoek gaat naar hulp, bijvoorbeeld bij ons. Dat heb je gedaan. Ik heb aangegeven hoe je de opdracht kunt aanpakken. Nu is de beurt aan jou: wat heb je inmiddels gedaan? Tot hoe ver kan je nu zelf komen?

Wanneer je opnieuw vastloopt, mag je best weer een vraag stellen, maar geef dan aan wat je hebt geprobeerd en waarop je vastloopt. Dan heb ik misschien wel weer tips voor je. Dus nu: aan de slag!
 • Hoeveel mensen wonen op aarde?
 • Hoeveel vierkante meter heb je dus nodig?
 • Hoeveel vierkante kilometer is dit?
 • Zoek van een dorp, een stad, een provincie, een land enz. op hoeveel vierkante kilometer deze zijn.
 • Wat komt het meeste in de buurt van wat je nodig hebt?
 • Dat is dus een geschikte locatie!
Als het niet lukt: geef aan welke stap je niet begrijpt of kunt uitvoeren, en waarom. Dan help ik je verder.

Lukt dit?

GHvD
woensdag 16 november 2011

©2001-2024 WisFaq