Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Maximale oppervlakte

Van een rechthoek ABCD is de zijde AB=10 en de zijde AD=6. Op AB ligt het punt P, op BC ligt het punt Q, op CD ligt het punt R en op DA ligt het punt S zo dat AP = CQ = CR = AS.
Hoe lang is AP als de oppervlakte van de vierhoek PQRS maximaal is? Wat is die maximale oppervlakte?

Eline
Student hbo - zaterdag 8 oktober 2011

Antwoord

Een tekening dan maar?

q65842img1.gif

Helpt dat?

WvR
zaterdag 8 oktober 2011

Re: Maximale oppervlakte

©2001-2024 WisFaq