Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Het gewicht van zakken potgrond

Ik begrijp de stapjes niet om tot het antwoord te komen in de volgende vraag: 'Het gewicht van zakken potgrond is normaal verdeeld met een gemiddelde van 20 kg en een standaarddeviatie van 0,8 kg. Hoeveel procent van de zakken zal een gewicht tussen de 18,4 en 20,8 kg hebben?'

Als ik een tekening maak, dan lukt het mij om het gemiddelde en de standaarddeviatie erin aan te geven. Verder weet ik dat die 18,4 komt van m-2s. Dus in feite wil je de hoeveelheid hebben tussen 18,4 en 20,8. Het antwoord moet 79% zijn..maar daar kom ik niet op als ik de percentages bij elkaar optel (13,5+34+34=81,5%)

Sinem
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 24 mei 2011

Antwoord

De vuistregels kan je vinden op 4. Normale verdeling
Ik zou ook denken: (16-2,5)+34+34=13,5+34+34=81,5% inderdaad. Dus helemaal goed toch?

Waarschijnlijk heeft de 'bedenker' van 79% per abuis 16%-5%=11% gedaan en is zo op 11%+68%=79% gekomen. Maar dat klopt niet want er zit inderdaad 2,5% onder die grens van twee keer de standaarddeviatie onder het gemiddelde. Dus 't is een begrijpelijk vergissing.

WvR
dinsdag 24 mei 2011

©2001-2023 WisFaq