Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

PO Adverteren als verdiepingsonderwerp

Weten jullie misschien een wiskundig verdiepingsonderwerp waar adverteren iets mee te maken heeft?

Nisha
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 8 juni 2010

Antwoord

Hallo, Nisha.

Als je adverteert, wil je natuurlijk weten welke invloed dat heeft op de omzet van het product.

Laten we eerst eens uitgaan van eenmalig adverteren. Meet nu de omzet M voor en M2 na het adverteren. Zorg wel dat andere factoren die de omzet kunnen be´nvloeden bij de metingen voor en na de advertentie zoveel mogelijk gelijk zijn.

Ik denk dat de invloed geringer wordt naarmate het adverteren langer geleden is. Je kunt dat bestuderen door na het adverteren een rij van metingen M(t) te doen op verschillende tijdstippen t.

Varieer nu de wijze van adverteren. Dat geeft een nieuwe rij van metingen N en N(t). Bestudeer welke verschillen er zijn tussen de rijen M(t)/M en N(t)/N.

Je kunt nu ook bekijken wat er gebeurt bij een rij van adverteermomenten, bijvoorbeeld op tijdstippen 1,3,5,..

Meet de omzet op tijdstippen 0,2,4,6,... en bestudeer de rijen M(2)/M, M(4)/M, M(6)/M, ... en N(2)/N, N(4)/N, N(6)/N, ... met M=M(0), N=N(0);
etc.

Het principe is: verricht eerst weinig metingen met weinig variabelen, en gaandeweg meer metingen met meer variabelen.

hr
woensdag 9 juni 2010

©2001-2024 WisFaq