Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

De formule voor de oppervlakte van een kegelmantel

Ik snap de opgestelde formule wel die in een eerdere vraag van iemand is opgesteld, maar welke logica zit erin, waarom precies de formule zo opstellen ? Is er een nog algemenere formule voor de oppervlakte waaruit deze voortgevloeid is ??

Antoni
3de graad ASO - vrijdag 27 december 2002

Antwoord

Als je het hebt over:

...dan is het antwoord: jazeker! Daar zit wel een redering achter.

Laten we maar eens kijken naar de afleiding van de formule:
q6167img1.gif

De kegelmantel laat zich uitvouwen als een cirkelsegment (zie A). De vraag is dan: wat is de oppervlakte van dit cirkelsegment?
De straal van deze cirkel is gelijk aan √(h2+r2). De oppervlakte van de hele cirkel zou $\pi$(√(h2+r2))2=$\pi$(h2+r2) zijn (zie C).

Het is echter geen cirkel, maar een cirkelsegment. Welk deel heb je nodig? De omtrek van de hele cirkel zou 2$\pi$√(h2+r2) zijn (zie de noemer bij B). Het cirkelboogje van het cirkelsegment is 2$\pi$r (zie de teller van B), dus het cirkelsegment is het 'zoveelste gedeelte' van de hele cirkel. En dat 'zoveelste gedeelte' is dan precies de uitdrukking bij B.

Als je vervolgens B en C vermenigvuldigt krijg je precies de oppervlakte van het cirkelsegment, dus de oppervlakte van de kegelmantel. Daarbij gebruik je dus de formules voor omtrek en oppervlakte van een cirkel.

Hopelijk is het duidelijk, anders horen we het wel.

WvR
vrijdag 27 december 2002

Re: Afleiden van de formule voor de oppervlakte kegel
Re: Afleiden van de formule voor de oppervlakte kegel
Re: De formule voor de oppervlakte van een kegelmantel

©2001-2024 WisFaq