Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Standaardafwijking

Bij een examen van de voorbije examenperiode, kreeg ik de volgende vraag en weet niet of die juist is opgelost, zou iemand mij kunnen zeggen wat het antwoord is?

Aan een staatsexamen nemen 200 kandidaten deel voor 40 plaatsen. De gemiddelde uitslag bedraagt 70% en de standaardafwijking is 10%.
Welk percentage is vereist om benoemd te worden indien men de 40 besten aanwerft?

Dank u en met vriendelijke groeten

Federi
3de graad ASO - zaterdag 21 december 2002

Antwoord

Als we er van uitgaan dat de uitslag van zo'n examen normaal verdeeld is:

q6086img1.gif

(z)=0,80
z0,842
0,842=(x-70)/10
x-70=8,42
x=78,42
Dus zeg maar 79% is vereist.

De normale tabel

Hier kun je bij een gegeven gemiddelde en standaard deviatie de oppervlakte bij een gegeven x-waarde uitrekenen, maar ook de x-waarden bij een gegeven oppervlakte. Dit kan zowel eenzijdig als tweezijdig. Gebruik voor een komma een punt.

m = s =
x <
P(x < ...) =
< x <
P(... < x < ...) =

WvR
zaterdag 21 december 2002

©2001-2023 WisFaq