Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Exacte waarden sinus, cosinus en tangens

Hoe kom je aan de exacte waarde zoals bv. dat de sinus van een hoek van 30 gelijk aan een $\frac{1}{2}$ is en die van 45 gelijk aan $\frac{1}{2}$√2. Ik kom er niet uit hoe ze aan die waarden komen en wat precies de sinus, cosinus of tangens van een hoek betekenen. Welke zijde is dat dan?

colett
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 19 maart 2009

Antwoord

Op Rekenen met sinus, cosinus en tangens kan je van alles vinden over berekeningen met de goniometrische verhoudingen.

De rechthoekige driehoeken met 45-90-45 en 30-90-60 worden ook wel tekendriehoeken genoemd en hebben bijzonderheden waarmee je eenvoudig de sinus, cosinus en tangens van de hoeken van 30, 45 en 60 kan berekenen.

WvR
donderdag 19 maart 2009

©2001-2023 WisFaq