Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Berekenen van de plaats van de coordinaten op z-as

Stel : op de x-as en de y-as staan de coordinaten getekent met onderlinge gelijke afstanden van bijv. 3 cm (op de x-as van 0 naar 1 = 3cm, van 0 naar -1 = 3cm enz, op de y-as hetzelfde)

Als je die coordinaten met onderlinge afstand van 3 cm nu op de z-as wilt tekenen hoe bereken je dan de plaats waar 3, 2, 1, -1, -2 enz moeten staan ? Door het perspectief wordt de onderlinge afstand tussen -1, -2, -3 enz. steeds kleiner en de onderlinge afstand tussen 1, 2, 3 enz steeds groter.
Anders gezegd hoe spiegel je precies 3 cm horizontaal en verticaal op een z -as zodat het klopt met het perspectief.

Ben al weken op zoek naar de oplossing, ook hier maar kan hem niet vinden.Heeft dit te maken met ruimtemeetkunde ? Zou u zeer dankbaar zijn voor de oplossing.

Dan
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 5 december 2008

Antwoord

Begrijp ik het goed dat je een xyz-assenstelsel in perspectief wilt tekenen? In dat geval heb je ook verdwijnpunten en een horizon...! Dat kan natuurlijk wel...

q57431img1.gif

Maar erg overzichtelijk wordt het niet. Is dat wat je bedoelt?

WvR
vrijdag 5 december 2008

 Re: Berekenen van de plaats van de coordinaten op z-as 

©2001-2024 WisFaq