\require{AMSmath}Sorteeralgoritme

Stel je heb de volgende stapeltjes met een hoogte van 4:

1-4(1) 2-4(2) 3-4(4) 4-4(7) 5-4(11)
1-3(3) 2-3(5) 3-3(8) 4-3(12) 5-3(15)
1-2(6) 2-2(9) 3-2(13) 4-2(16) 5-2(18)
1-1(10) 2-1(14) 3-1(17) 4-1(19) 5-1(20)

Tussen haakjes is gegeven de volgorde waarin de stapels afgebouwd dienen te worden.

De vraag is welk algoritme gebruikt dient te worden om de elementen in de stapels volgens de afbouw volgorde te sorteren wanneer we alleen gebruik kunnen maken van het nummer van de stapel, de positie in de stapel en de gewenste volgorde.

Hetzelfde geldt voor stapeltjes met hoogte 3:

1-3(1) 2-3(2) 3-3(4) 4-3(7) 5-3(10)
1-2(3) 2-2(5) 3-2(8) 4-2(11) 5-2(13)
1-1(6) 2-1(9) 3-1(12) 4-1(14) 5-1(15)

Jan Ar
Student universiteit - donderdag 16 oktober 2008

Antwoord

Laat ik dan maar 's ruig doen. Ik zou gewoon zoiets doen:
FOR k=1 TO aantalkolommen+aantalrijen-1
FOR r=1 TO k
m=k-r+1
IF m=aantalkolommen AND r=aantalrijen THEN Geef(m,r)
END
END
Ik hoop dat het je kan volgen. 't Is geen 'fraaie oplossing', maar 't werkt. Je gaat gewoon 'schuin' alles af van rechtsboven naar linksonder en wat er buiten je tabel valt gewoon negeren.

Hopelijk kan je er iets mee...

WvR
zondag 19 oktober 2008

 Re: Sorteeralgoritme 

©2001-2022 WisFaq