Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Hellingsgetal gelijk aan NUL, is een lineaire grafiek (constant wel)

a0 stijgende rechte lijn (lineaire grafiek)+hellingsgetal
a0 dalende grafiek (lineaire grafiek) -hellingsgetal
en a=0 het is een rechte lijn parallel / x-as, ergaat niet hetzelfde getal af of er komt hetzelfde getal niet bij. dus, IS EEN LINEAIRE GRAFIEK of FUNCTIE.(volgens de moderne wiskundeboek niet.EN volgens specialisten, hoe ziet er uit.EN Waarom...???? Bedankt Angelic

angeli
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 16 mei 2008

Antwoord

Beste Angelic,
Goed dat je zo critisch bent!
Strict genomen hb je gelijk als je het hebt over lineaire grafieken, maar met een lineair verband wordt meestal bedoeld een eerste-graads functie.
De graad van een functie f(x) hangt af van de hoogste macht van x in die functie.
Bijvoorbeeld: f(x)=a*x2+bx+c is een tweede graads functie omdat er x2 in voorkomt.
Maar dan mag a geen 0 zijn, anders is het een eerste-graads functie.
Netzo is f(x)=ax+b een eerste-graads functie, maar ook daar mag a geen 0 zijn, anders is de graad 0.

Voor een mooie definitie zie:

http://www.wiskunde.eu/?pg=300011

Groet, Lieke.

ldr
vrijdag 16 mei 2008

©2001-2024 WisFaq