Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Wat is symmetrie?

Hoe zijn ze op de naam symmetrie gekomen? en welk soort symmetrie komt het meest voor en welke soorten zijn er allemaal? we hebben dit nodig voor een examenstuk. alvast bedankt. doei

Liz Gr
Leerling mbo - vrijdag 22 november 2002

Antwoord

Beste Liz,

"Het woord symmetrie is afgeleid van het Griekse begrip symmetros, dat betekent: 'het beschikken over een gemeenschappelijke maat', 'in de goede verhoudingen', 'op de juiste tijd'. Symmetrie bestaat uit een regelmatige herhaling van gelijke motieven en verhoudingen en wordt bepaald door positie van de delen onderling en door de positie van de delen tot het geheel. Oorspronkelijk werden in de architectuurtheorie alle vormbeschrijvende termen gevangen onder het begrip symmetrie, of nog juister: symmetrie van de aangemeten verhoudingen van de vorm-eenheden. Het woord heeft echter nog een meer uitgebreide, diepere betekenis gekregen. Wagner stelt, vrij vertaald, in zijn 'Grundlagen der Gestaltung": Een ruimtebeeld kunnen we beschrijven aan de hand van, in de symmetrieleer ontwikkelde beeld-elementen, hun relaties en structuren."
(Zie bron)

Het is moeilijk te zeggen welke symmetrie het meeste voorkomt want je kunt moeilijk elk symmetrisch object beschouwen (daarvoor zijn er gewoonweg te veel objecten).

De verschillende soorten symmetrie kun je op deze site vinden op Verschillende soorten symmetrie.

Hopend je hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben,

Davy
zaterdag 23 november 2002

©2001-2024 WisFaq