Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Lineaire en niet-lineaire vergelijkingen

Kan iemand mij het duidelijke verschil tussen lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen uitleggen?
groeten
Joopie

joopie
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 17 februari 2008

Antwoord

Hallo Joopie,

De term lineair betekent bij differentiaalvergelijkingen net hetzelfde als bij functies. Dit wil dus zeggen dat de n-de afgeleide van een functie gelijk is aan een som van de lagere afgeleides van diezelfde functie. Iedere term bevat dus een m-de afgeleide van de ongekende functie vermenigvuldigd met een gekende functie. Een voorbeeld hiervan is dus.

y" + cos(x)y' + x3y = ex

Bij een niet-lineaire differentiaalvergelijking kan het zijn dat een term van de vergelijking een product is van verschillende afgeleides van de te zoeken functie.

y"y' + sin(x)(y)3 = 6

FvS
maandag 18 februari 2008

©2001-2024 WisFaq