Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Gebroken negatieve exponent

Kunt u mij uitleggen hoe ik van 64^-1/2 naar 1/8 kom? Het lukt mij niet dit te beredeneren.

Johan
Iets anders - zaterdag 9 februari 2008

Antwoord

64$^{-\frac{1}{2}}$=1/(64$^{\frac{1}{2}}$=1/√(64)
aangezien 88=64 is √(64)=8.
Dus 1/√(64)1/8.

I.h.a.
a-p=1/ap
a$^{\frac{1}{2}}$=√(a)

hk
zaterdag 9 februari 2008

©2001-2024 WisFaq