Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

DV beweging

Karretje met massa=10kg
lineaire bewging
t(0) - v=0m/s
aandrijving:
Fwrijving=-10 Newton
Faan=20-t Newton voor 0= t =10seconde
Faan=10 Newton voor t10seconde

A. werk de bewegingsvergelijking uit tot een DV in snelheid v(t)
B. Los de onder A opgestelde DV op voor de gegeven voorwaarde

Jo
Student hbo - maandag 28 januari 2008

Antwoord

En wat is nu jouw vraag? Laten we aannemen dat je geen idee hebt hoe je dit moet aanpakken. Laten we ook aannemen dat de zwaartekracht loodrecht op de beweging staat. Je kent vast wel: F=ma. (De tweede wet van Newton: kracht verandert de beweging) De kracht (en dus ook de versnelling) is hier als een functie van de tijd gedefinieerd. Dus dat mag je schrijven als F(t)=ma(t) a(t)=F(t)/m.
M.b.v. bovenstaande kun je die versnellingsfunctie voor de beide intervallen bepalen. De wrijvingskracht op het karretje heeft altijd de richting tegen de beweging in. Die moet dus van de totale kracht worden afgetrokken.
Als ik nog toevoeg dat de afgeleide van v(t) gelijk is aan a(t)moet je er wel uitkomen. Succes.

ET
woensdag 30 januari 2008

©2001-2024 WisFaq