Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Onduidelijke uitleg wiskundeboek

Ok, de vraag luidt als volgt :

Bepaal voor f(x)=1/4x2 de waarde van (dy/dx)x=2 met een exacte berekening.

Ik weet dat de uitkomst 1 is, maar hoe ze erop komen zou ik niet weten.

Er staat een ontzettende vage uitleg over hoe het zou moeten maar daar kom ik niet veel wijs uit. Zouden jullie me misschien kunnen helpen met een uitleg over hoe ik dit aan moet pakken ?

Stefan
Leerling mbo - woensdag 16 oktober 2002

Antwoord

Hoi,

De notatie (dy/dx)x=2 is inderdaad verwarrend.
Ze bedoelen ermee de (eerste) afgeleide van f(x), geŽvalueerd voor x=2. We kunnen dat ook schrijven als f'(2).

Welnu: f(x)=1/4.x2 dus: f'(x)=1/4.2.x=x/2
Voor x=2 wordt dit dus: f'(2)=2/2=1.

Zoals je ziet is notatie inderdaad heel belangrijk om iets vlot te kunnen communiceren.

Groetjes,
Johan

andros
woensdag 16 oktober 2002

©2001-2024 WisFaq