Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Eenheidscirkel

Geachte heer mevrouw
Ik had een vraag over de eenheidscirkel.
Wat is een eenheidscirkel?

Loes
Leerling mbo - maandag 30 september 2002

Antwoord

Een eenheidscirkel is in feite niks anders dan een cirkel met straal 1. (en middelpunt is de oorsprong(0,0) )

De eenheidscirkel wordt gebruikt in combinatie met goniometrie (dus met sinus, cosinus en tangens).
Het 'handige' van een eenheidscirkel is, dat wanneer je een rechte lijn tekent vanuit de oorsprong, die een bepaalde hoek maakt (bijvoorbeeld 30) met de pos. x-as, dan snijdt deze lijn natuurlijk ergens die eenheidscirkel.
welnu, het punt waar deze lijn de eenheidscirkel snijdt, daarvan stelt de x-coordinaat precies de cosinus voor van die hoek, en de y-coordinaat precies de sinus.

Dit is de eenheidscirkel in een notedop.

groeten,
martijn

mg
maandag 30 september 2002

©2001-2024 WisFaq