Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Banach en Hilbertruimtes

Voor mijn herkansing voor het vak Fouriertheorie was ik op zoek naar antwoorden op de volgende vragen, afkomstig van een vorig tentamen.

a) Geef een voorbeeld van een Banachruimte E die geen Hilbertruimte is
b) Geef een voorbeeld van een Hilbertruimte van oneindige dimensie

Antwoorden die ik zelf had gevonden/bedacht:
a) Laat B(X) zijn de verzameling van begrensde complexe functies op X. Deze ruimte is lineair en definieer een norm dmv: ||f||inf=supx in X|f(x)|. B(X) vormt hiermee een Banachruimte. De norm wordt niet door het inproduct gevormd en is daardoor geen Hilbertruimte.

b) Definieer l2 als de verzameling van alle vectoren x = (x1,x1,...) met xi in waarvoor SOMi=1inf |xi|2inf. De norm wordt gevormd mbv ||x||2 = (SOMi=1inf |xi|2)

Klopt dit een beetje? Bij voorbaat dank!

Stepha
Student universiteit - zondag 29 januari 2006

Antwoord

Je voorbeelden zijn goed maar, kun je alle claims ook bewijzen?
Waarom komt de norm bij a) niet van een IP af?
Wat is het IP op de ruimte van b) en hoe weet je dat deze volledig is?

kphart
maandag 30 januari 2006

©2001-2024 WisFaq