Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

De kunsthandel

Een kunsthandel wordt per jaar door 50 geïnteresseerden in schilderijen bezocht. De verkoper weet dat voor elke geïnteresseerde de kans dat hij of zij een doek zal kopen 0,70 is. Op grond van deze gegevens doet hij zijn inkopen.
  1. hoe groot is de kans dat hij bij een inkoop van 40 schilderijen één of meer schilderijen niet verkoopt?
  2. hij wil het risico dat hij met één of meer schilderijen blijft zitten tot 10% beperken. Hoeveel schilderijen moet hij daarom jaarlijks hoogstens inkopen?
Ik zit met de 'n'. Het gaat bij a. toch alleen om die 50? Hartelijk dank.

l.boon
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 17 januari 2006

Antwoord

Bij n=50 en p=0,7 verwacht je 50·0,7=35 schilderijen te verkopen. Als binomiaal probleem kan je dan zoiets opzetten:

X:aantal verkochte schilderijen
p=0,7
n=50

a. Gevraagd: P(X$<$40)=(X$\leq$39)=0,9211
b. Voor welke k geldt: P(X$<$k)$\leq$0,10
Dus k=... nu jij weer...

WvR
vrijdag 20 januari 2006

Re: De kunsthandel

©2001-2024 WisFaq