Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Wat is de stelling van Pythagoras?

Wat is de stelling van Pythagoras?

Berdie
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zaterdag 13 oktober 2001

Antwoord

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de meest bekende stelling in de wiskunde.
De stelling zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van
alle rechthoekige driehoeken.

In de rechthoekige driehoek ABC zijn de zijden a en b de rechthoekszijden.
De zijde c noemen we de schuine zijde of hypothenusa.

De stelling van pythagoras luidt:

"In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hypothenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden."

Anders geformuleerd:
a2 + b2 = c2

Zie De stelling van Pythagoras

WvR
zaterdag 13 oktober 2001

Re: Wat is de stelling van Pythagoras?

©2001-2024 WisFaq