Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Twee cirkels en snijpunten

x0=0 y0=0 r0=200
x1=300 y1=300 r1=300
Hoe moet ik nu een berekening maken om beide snijpunten te kunnen berekenen?

Sebast
Leerling mbo - zaterdag 15 juni 2002

Antwoord

De cirkelvergelijkingen zijn x2 + y2 = 2002 resp.

(x-300)2 + (y-300)2 = 3002

Werk de tweede uit en je krijgt:

x2 - 600x + y2 - 600y + 90000 = 0

Omdat x2 + y2 = 2002 kun je van de uitgewerkte vorm maken:

-600x - 600y + 40000 + 90000 = 0.

Hiervan maak je nu eerst iets eenvoudigers (dus deel al die nullen eens weg) en dan maak je naar keuze de x of de y vrij.
Die vrijgemaakte x of y vul je vervolgens in een van de twee cirkelvergelijkingen in.
Omdat je natuurlijk niet om werk verlegen zit kies je hierbij voor de eenvoudigste vergelijking, en dat is degene in de bovenste regel van deze uitleg.

MBL
zaterdag 15 juni 2002

©2001-2024 WisFaq