Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Hoogte van een cilinder met maximaal volume

Ik heb een vraagstuk waar ik geen antwoord op kan vinden :
Bepaal de hoogte van een cilinder met maximaal volume, ingeschreven in een bol met straal 30 cm.

pauwel
Leerling mbo - zondag 2 juni 2002

Antwoord

Als de straal van de cilinder r heet en de hoogte h, dan geldt volgens Pythagoras (2r)2 + h2 = 602.
Uitgewerkt geeft dat 4r2 + h2 = 3600 (*)

De inhoud van de cilinder is: I = p.r2.h
Deze functie moet je vervolgens maximaliseren.
Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat er nog maar één variabele in voorkomt; of het nou de r of de h is doet niet terzake.
Uit de formule met het sterretje maak je nu de r2 vrij.
Dat levert op: r2 = 900 - ¼.h2
(je maakt niet de h2 vrij omdat er in de formule voor de inhoud geen h2 maar slechts h voorkomt).
Vul dit nu in je inhoudsformule in:

I = p.(900 - ¼.h2).h ofwel I = p(900h - ¼h3)

Het stukje tussen de haakjes is een derdegraads functievoorschrift, waarvan je nu het maximum moet bepalen. Dat kan je doen met de techniek van het differentiëren, of je voert de formule in een grafische rekenmachine in en laat de techniek het werk voor je doen.
Bedenk wel dat h uiteraard positief moet zijn, maar ook kleiner dan 60 (anders is de cilinder groter dan de bol!)
Ik vond een maximum bij h = 34,6

MBL
zondag 2 juni 2002

©2001-2024 WisFaq