Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Een toepassing van matrices

Hoe bereken je een matrix wanneer je alleen dit krijgt
Klasse       najaar 1998         najaar 2000
0-1 jaar 50 75
2-3 jaar 50 30
4-5 jaar 50 30
6 en ouder 50 55
uit onderzoek weten biologen dat alleen berin uit klassen 1,2,3 en 4 jongen ter wereld brengen en allen evenveel, ongeacht de klasse waarin ze zich bevinden. Hoeveel jongen brengt 1 berin (gemiddeld) voort? Hoeveel is dat (gem) per exemplaar van de berenpopulatie?

Mariek
3de graad ASO - zondag 6 maart 2005

Antwoord

Je zult dus een matrix moeten maken die er zo uit ziet:

q34916img1.gif

Hierin zijn de rode vraagtekens de voortplantingsfactoren en de blauwe vraagtekens de overlevingskansen.

Dit voortplantingsfactoren en de overlevingskansen kan je uit de tabel halen! Kijk maar eens... van de 0-1 jarige zijn er na 2 jaar 30 over. De kans om te overleven is...

De voortplantingsfactoren kan je halen uit de 75 nieuwe 0-1 jarige... en de aanwijzingen bij de opgave.

Succes er mee!

Zie ook Lesliematrix of populatievoorspellingsmatrix

WvR
zondag 6 maart 2005

©2001-2024 WisFaq