Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Een pagina uit een boek

Voor een pagina van een boek wil een uitgever 540 cm2 papier gebruiken. Onder en boven moet een strook wit van 3 cm komen en links en rechts een strook van 2cm. Bepaal in mm nauwkeurig de afmetingen van een pagina als de beschikbare oppervlakte voor de tekst maximaal moet zijn.

jody
Student hbo - maandag 18 oktober 2004

Antwoord

We kiezen de lengte van het papier x. De breedte is dan 540/x. Vervolgens kan je de beschikbare oppervlakte voor de tekst ook uitdrukken in x. Dat wordt iets als:

Otekst=(x-4)($\Large\frac{540}{x}$-6)

Klop dit functievoorschrift in je GR of bepaal met behulp van de afgeleide de waarde van x waarvoor de Otekst maximaal is.

Dat moet kunnen...

WvR
maandag 18 oktober 2004

Re: Een pagina uit een boek
Re: Een pagina uit een boek

©2001-2023 WisFaq