Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Meerkeuzevragen

Een tentamen bestaat uit 20 4-keuzevragen. Wat is de kans dat je meer dan de helft van de vragen goed beantwoordt als je onvoorbereid het tentamen maakt.

Ron
Student hbo - dinsdag 2 april 2002

Antwoord

Je moet bij deze vraag de binomiale verdeling gebruiken. Als je het antwoord op een vraag gokt is de kans dat je de vraag goed beantwoordt gelijk aan 1/4. Dit geldt voor elk van de 20 vragen.

De stochast X (= aantal goed gegokte antwoorden) is binomiaal verdeeld, met n=20 en p=1/4.

De gevraagde kans is dan:

P(X > 10) = 1 - P(X $<$ 10) = 1 - 0,9961 = 0,0039

Met behulp van de tabel van de cumulatieve binomiale verdeling.

jr
dinsdag 2 april 2002

©2001-2023 WisFaq