Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Bissectricestelling

In een driehoek ABC stellen we BC = a CA = b AB = c .
We trekken de bissectrice van de hoek A en geven het snijpunt met BC de naam D.
Welk veelvoud is vector BD van vector DC?

Jim Va
3de graad ASO - zondag 28 maart 2004

Antwoord

In driehoek ABC met bissectrice AD geldt de zogenoemde bissectricestelling.
q22123img1.gif
Deze stelling houdt in, dat
AC : AB = CD : BD
of met letters (die de lengte van de lijnstukken aangeven):
b : c = p : q
of ook
bq = cp
zodat
q = (c/b)p of |BD| = (c/b)|CD|
Het antwoord op de vraag.

De bissectricestelling laat zich eenvoudig bewijzen met behulp van bovenstaande figuur.

De lijn BE is evenwijdig met AD. Dan is direct duidelijk, dat AE = c.
In driehoek CBE (met AD // BE) geldt dan:
CA : AE = CD : BD of b : c = p : q

dk
zondag 28 maart 2004

Re: Bissectricestelling

©2001-2024 WisFaq