Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Lotto

Hoeveel combinaties bestaande uit 6 getallen zijn er mogelijk uit die 45 lotto getallen? (Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de kleurballen.)

tawiel
Leerling mbo - woensdag 20 februari 2002

Antwoord

Als je 6 elementen kiest uit een verzameling van 45 elementen, waarbij ieder element hoogstens één maal wordt gekozen en waarbij niet gelet wordt op de volgorde dan heb je te maken met een combinatie.
Het aantal combinaties kan worden berekend met de volgende formule:

q1599img1.gif

Zie Meer informatie

WvR
woensdag 20 februari 2002

©2001-2024 WisFaq